Další banka umožňuje bankovní identitu

Akreditaci pro tuto službu získalo již šest bank (Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, MONETA Money Bank) a nově od září i Raiffeisenbank, další procesem akreditace prochází, anebo se na ní připravují. 

Službu banka bude zpřístupňovat postupně a klientům umožní přístup do aplikací státní správy, zejména do Portálu občana, kde mohou nahlédnout do informací katastrálního úřadu, registru obyvatel nebo živnostenského podnikání a získat tak informace o svých vydaných osobních dokladech, bodovém hodnocení řidiče nebo zdravotnické dokumentaci. Bankovní identitu lze také využít pro přihlášení do online portálů státní správy, jako je Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo práce a sociálních věci, Úřad práce, Moje daně, eRecept nebo očkovací portál. To, že je služba aktivní, uvidí klienti přímo ve svém internetovém bankovnictví v sekci nastavení, kde je také možné službu deaktivovat, případně znovu nastavit.

Klienti, kteří mají RB klíč, ale nebyli ztotožněni na pobočce, musí některou navštívit a fyzické ztotožnění pro aktivaci služby provést tam. Výjimku z tohoto pravidla představují cizinci dlouhodobě žijící v ČR na základě některého z pobytových povolení. Těm bude banka schopna služby bankovní identity nabízet až od února 2022, kdy budou moci získat elektronicky čitelný osobní doklad (pobytové povolení). V další fázi, kterou banka plánuje na první polovinu roku 2022, budou klienti moci využít bankovní identitu pro ověřené přihlášení do online aplikací třetích stran, jako jsou společnosti prodávající elektřinu, plyn nebo internet, případně mobilní operátoři či různé eshopy. Banka bude klienty o zpřístupnění služby informovat prostřednictvím emailu.

Zdroj: tisková zpráva

 

zpět na výpis novinek