Nejčastější dotazy

Soubor nejčastějších otázek k Bankovní identitě,
které by Vás mohly zajímat.

Bankovní identita

Jedná se o digitální ověření totožnosti člověka pomocí bezpečnostních metod, které nabízí jeho elektronické bankovnictví.

Bankovní identita se může stát univerzálním „klíčem“, který by lidem zpřístupnil digitální služby firem i státu. Přihlášení ke konkrétní online službě bude provedeno obdobným způsobem jako přihlášení do elektronického bankovnictví. Klient vždy bude informován za jakým účelem se toto přihlašování provádí. Úspěšné přihlášení banka potvrdí příslušné digitální službě. Každé ověření bude provedeno na základě iniciativy a souhlasu občana, který za to nic neplatí.

Ne, banka data ani údaje nikdy neprodává, ani ze zákona nemůže. Proběhne pouze potvrzení Vaší identity. Za to bude banka oprávněna soukromému poskytovateli služby, který ověření Vaší identity žádá, účtovat poplatek.

Vždy bude záležet pouze na konkrétním klientovi, jaké údaje umožní vedle své identity předat. Bez jeho pokynu banka nepotvrdí identitu ani žádné další údaje. Použití identity je zcela dobrovolné a klient vždy může identitu potvrdit jiným způsobem například návštěvou pobočky příslušné firmy či instituce.

Podobné projekty spočívající ve spolupráci bank a státu již mnoho let úspěšně usnadňují každodenní činnosti lidem v dalších zemích (Dánsko, Švédsko, Kanada, Indie, SAE a další).

Pro občany i stát bude probíhat ověření digitální identity zdarma. Za identifikaci klientů budou standardně platit komerční poskytovatelé digitálních služeb.

Projekt Bankovní identita je otevřen všem českým bankám. Bude záležet jen na nich, zda se připojí či nikoliv. Každá připojená banka bude mít naprosto stejné podmínky a bude všem klientům poskytovat stejné typy základních služeb.

  • Občané (klienti bank) získají daleko snadnější a především uživatelsky přívětivější přístup k digitálním službám soukromých společností i státu.
  • Stát získá několik milionů uživatelů veřejných služeb e-governmentu. S využitím Bankovní identity získá okamžitě přístup k veřejným službám přes 5,5 milionu uživatelů.
  • Firmám (poskytovatelům služeb) to přinese zjednodušení identifikace osob. Budou mít možnost využívat prověřený a bezpečný elektronický nástroj na vzdálené ověření totožnosti klientů, aniž by museli vynakládat velké prostředky na vlastní nástroje.

Pro občany

Jako klient máte již dnes automaticky identitu u své banky. Při zřízení bankovního účtu totiž obvykle získáte i přístupy do elektronického bankovnictví. Tato identita slouží typicky jen pro přihlašování do aplikací banky. Spuštění Bankovní identity Vám umožní používat stejné přihlašovací údaje pro celou řadu online situací. V případě, že jste sice klientem některé z českých bank, ale nemáte elektronické bankovnictví nebo například neznáte způsob svého přihlašování, bude potřeba toto řešit se svou bankou.

Aktuálně Bankovní identitu ještě nelze používat, při jejím zahájení bude spuštěna informační kampaň. Předpokládáme, že to bude v roce 2021.

Již dnes existuje více poskytovatelů identit – vedle státních identit (např. elektronický občanský průkaz) můžete mít i identity od soukromých poskytovatelů. Bankovní identita zajišťuje vysokou míru bezpečnosti a uživatel nemusí řešit řadu různých hesel do různých systémů. Zároveň se neustále pohybuje ve známém a zabezpečeném prostředí. Nebude muset zadávat hesla na podezřelých obrazovkách.