Nejčastější dotazy

…a odpovědi na ně

Záhlaví trojúhelnik

Nejčastější dotazy

…a odpovědi na ně

Bankovní identita

Pokud jste nenašli odpověď na svůj dotaz napište nám.

Co je to bankovní identita?

Jedná se o digitální ověření totožnosti osoby pomocí bezpečnostních metod, které nabízí její elektronické bankovnictví.

Terminologie: Bankovní identita vs BankID

Původním názvem projektu, který na začátku vedla Česká bankovní asociace, byla SONIA jako soukromoprávní NIA, později se používalo také označení BankID. Vzhledem k různým okolnostem se terminologie ustálila tak, že “bankovní identita” je generálně název identifikační metody. Pojem “BankID” používá v současnosti pro svou konkrétní službu uskupení bank – firma Bankovní identita a.s.. Ta bude službu ověřování prostřednictvím bankovní identity (pod názvem BankID) poskytovat soukromým firmám (nikoli ale ve vztahu ke státu, proto je vhodnější používat termín “bankovní identita”).

Jaké má bankovní identita výhody?

Pokud používáte internetové bankovnictví, tak svou bankovní identitu již máte a umíte ji využívat, nemusíte se učit nic nového. V současnosti má v Česku bankovní identitu již kolem 5,5 milionu lidí.

Bankovní identita vám zjednoduší online život, již si nebudete muset pamatovat desítky hesel, bude vám stačit jedno – to, kterým se přihlašujete do svého internetového bankovnictví (otisk prstu, elektronický klíč, SMS kód apod.).

Identifikace bankovní identitou na webech institucí a firem poskytující e-služby bude stejně bezpečná, jako když se přihlašujete do svého elektronického bankovnictví. Navíc se budete pohybovat ve známém a zabezpečeném prostředí. Každé ověření bude bankou provedeno na základě vaší iniciativy a souhlasu, bez toho, aby banka uchovávala data.

Bankovní identitu vám poskytne vaše banka zdarma. Nic neplatíte ani při následném ověřování vaší totožnosti při přihlašování či čerpání služeb.

Díky bankovní identitě budete moci čerpat elektronické služby nabízené státem i soukromými firmami odkudkoliv. Stačí vám pouze telefon, tablet či počítač s internetem. Již nemusíte chodit do klientských center a stát ve frontách.

Jak bankovní identitu získám?

Jako klient banky máte bankovní identitu u své banky automaticky. Při zřízení bankovního účtu totiž obvykle získáte i přístupy do elektronického bankovnictví. Tato identita doposud typicky sloužila jen pro přihlašování do aplikací banky. Od začátku roku 2021 ji budete moci používat i při čerpání celé řady dalších online služeb. Přehled bank, u nichž bankovní identitu k plošné identifikaci můžete nebo budete moci využít, naleznete na stránce Zapojené banky.

Jak mohu bankovní identitu využít?

Bankovní identitu nevyužijete pouze k identifikaci při přihlašování, ale umožní vám také elektronicky podepisovat dokumenty či automaticky předvyplňovat formuláře na webech či aplikacích firem poskytujících e-služby.

Jak bude ověření bankovní identitou fungovat?

Prostřednictvím bankovní identity se přihlásíte ke konkrétní online službě obdobným způsobem, jako se přihlašujete do elektronického bankovnictví.  Budete vždy informováni, za jakým účelem toto přihlašování provádíte. Úspěšnost identifikace banka potvrdí poskytovateli služby (státu či soukromé firmě, na jehož web se přihlašujete). Každé ověření bude provedeno na základě vaší iniciativy a souhlasu, bez uchovávání dat. Nic za to navíc neplatíte.

Jak bude využívání bankovní identity zpoplatněno?

Bankovní identitu vám poskytne zdarma vaše banka. Nic neplatíte ani při následném ověřování vaší totožnosti při přihlašování či čerpání služeb. Za řešení na svých portálech nebude nic platit ani stát, identifikaci klientů budou standardně platit komerční poskytovatelé elektronických služeb.

Bude banka při potvrzování identity soukromým společnostem prodávat údaje o svých klientech?

Ne, banka data ani údaje nikdy neprodává, ani ze zákona nemůže. Proběhne pouze potvrzení vaší identity, a to vždy na základě vaší iniciativy a souhlasu. Za to bude banka oprávněna soukromému (komerčnímu) poskytovateli služby, který ověření vaší identity žádá, účtovat poplatek.

Jak můžu deaktivovat bankovní identitu jako identitní prostředek?

Způsob deaktivace bankovních identit (identitních prostředků zaregistrovaných v národním bodu) řeší konkrétní obchodní podmínky bank, které získají akreditaci Ministerstva vnitra (MV) v souladu se zákonem o elektronické identifikaci a vychází přitom z dokumentu MV konkretizující minimální požadavky na kvalifikované systémy elektronické identifikace a na prostředky pro elektronickou identifikaci v rámci nich vydávané a používané (DKP IDP). Pokud se tedy rozhodnete bankovní identitu své banky nepoužívat jako identitní prostředek vůči státu a dalším soukromým společnostem, pokyn jak ji deaktivovat naleznete v obchodních podmínkách konkrétní banky.

Existuje zkušenost s bankovní identitou v zahraničí?

Podobné projekty spočívající ve spolupráci bank a státu již mnoho let úspěšně usnadňují každodenní činnosti lidem v dalších zemích (Dánsko, Švédsko, Kanada, Indie, Estonsko, SAE a další).

Budou bankovní identitu poskytovat všechny banky?

Projekt využití bankovní identity k plošné online identifikaci lidí a k elektronickému podpisu je otevřen všem českým bankám. Bude záležet jen na nich, zda se připojí či nikoliv. Každá připojená banka bude mít naprosto stejné podmínky a bude všem klientům poskytovat stejné typy základních služeb. Aktuální přehled bank, u nichž bankovní identitu můžete nebo budete moci využít, naleznete na stránce Zapojené banky.

Jak poznám, že bankovní identitu mohu používat?

Bankovní identitu bude možné využívat k identifikaci pro čerpání služeb nabízených na Portálu občana již od počátku roku 2021. Následně bude využitelná i pro čerpání online služeb poskytovaných komerčními provozovateli. Aktuální přehled bank, u nichž bankovní identitu můžete nebo budete moci využít pro plošnou identifikaci a elektronický podpis, naleznete na stránce Zapojené banky.

Jak se bankovní identita liší od jiných elektronických identit?

Již dnes existuje více poskytovatelů identit – vedle státních identit (např. elektronický občanský průkaz) můžete mít i identity od soukromých poskytovatelů. Bankovní identita zajišťuje vysokou míru bezpečnosti a uživatel nemusí řešit řadu různých hesel do různých systémů. Zároveň se neustále pohybuje ve známém a zabezpečeném prostředí. Nebude muset zadávat hesla na podezřelých obrazovkách. Již v současnosti představuje bankovní identita nejrozšířenější metodu digitální identifikace, využívá ji kolem 5,5 mil lidí.

Proč bych měl tuto metodu implementovat?

Firmám (poskytovatelům služeb) bankovní identita přinese zjednodušení identifikace osob. Budete mít možnost využívat prověřený a bezpečný elektronický nástroj na vzdálené ověření totožnosti klientů, aniž byste museli vynakládat velké prostředky na vlastní nástroje a jejich aktualizaci.

Chci toto řešení, co mám udělat?

Pokud bankovní identitu jako možnost elektronické identifikace chcete využít, na stránce Řešení pro web naleznete více informací.

Bankovní identita

Pokud jste nenašli odpověď na svůj dotaz napište nám.

Co je to bankovní identita?

Jedná se o metodu digitálního ověření totožnosti osoby, která je v současnosti využívána při přihlašování do elektronického bankovnictví.

Terminologie: Bankovní identita vs BankID

Původním názvem projektu, který na začátku vedla Česká bankovní asociace, byla SONIA jako soukromoprávní NIA, později se používalo také označení BankID. Vzhledem k různým okolnostem se terminologie ustálila tak, že “bankovní identita” je generálně název identifikační metody. Pojem “BankID” používá v současnosti pro svou konkrétní službu uskupení bank – firma Bankovní identita a.s.. Ta bude službu ověřování prostřednictvím bankovní identity (pod názvem BankID) poskytovat soukromým firmám (nikoli ale ve vztahu ke státu, proto je vhodnější používat termín “bankovní identita”).

Jaké má bankovní identita výhody?

Pokud používáte internetové bankovnictví, tak svou bankovní identitu již máte a umíte ji využívat, nemusíte se učit nic nového. V současnosti má v Česku bankovní identitu již kolem 5,5 milionu lidí.

Bankovní identita vám zjednoduší online život, již si nebudete muset pamatovat desítky hesel, bude vám stačit jedno – to, kterým se přihlašujete do svého internetového bankovnictví (otisk prstu, elektronický klíč, SMS kód apod.).

Identifikace bankovní identitou na webech institucí a firem poskytující e-služby bude stejně bezpečná, jako když se přihlašujete do svého elektronického bankovnictví. Navíc se budete pohybovat ve známém a zabezpečeném prostředí. Každé ověření bude bankou provedeno na základě vaší iniciativy a souhlasu, bez toho, aby banka uchovávala data.

Bankovní identitu vám poskytne vaše banka zdarma. Nic neplatíte ani při následném ověřování vaší totožnosti při přihlašování či čerpání služeb.

Díky bankovní identitě budete moci čerpat elektronické služby nabízené státem i soukromými firmami odkudkoliv. Stačí vám pouze telefon, tablet či počítač s internetem. Již nemusíte chodit do klientských center a stát ve frontách.

Jak bankovní identitu získám?

Jako klient máte již dnes automaticky identitu u své banky. Při zřízení bankovního účtu totiž obvykle získáte i přístupy do elektronického bankovnictví. Tato identita doposud typicky sloužila jen pro přihlašování do aplikací banky. Od začátku roku 2021 ji budete moci používat i při čerpání celé řady dalších online služeb. Přehled bank, u nichž bankovní identitu k plošné identifikaci můžete nebo budete moci využít, naleznete na stránce Zapojené banky.

Jak mohu bankovní identitu využít?

Bankovní identitu nevyužijete pouze k identifikaci při přihlašování, ale umožní vám také elektronicky podepisovat dokumenty či automaticky předvyplňovat formuláře na webech či aplikacích firem poskytujících e-služby.

Jak bude ověření bankovní identitou fungovat?

Prostřednictvím bankovní identity se přihlásíte ke konkrétní online službě obdobným způsobem, jako se přihlašujete do elektronického bankovnictví.  Budete vždy informováni, za jakým účelem toto přihlašování provádíte. Úspěšnost identifikace banka potvrdí poskytovateli služby (státu či soukromé firmě, na jehož web se přihlašujete). Každé ověření bude provedeno na základě vaší iniciativy a souhlasu, bez uchovávání dat. Nic za to navíc neplatíte.

Jak bude využívání bankovní identity zpoplatněno?

Bankovní identitu vám poskytne zdarma vaše banka. Nic neplatíte ani při následném ověřování vaší totožnosti při přihlašování či čerpání služeb. Za řešení na svých portálech nebude nic platit ani stát, identifikaci klientů budou standardně platit komerční poskytovatelé elektronických služeb.

Bude banka při potvrzování identity prodávat údaje o svých klientech?

Ne, banka data ani údaje nikdy neprodává, ani ze zákona nemůže. Proběhne pouze potvrzení vaší identity, a to vždy na základě vaší iniciativy a souhlasu. Za to bude banka oprávněna soukromému (komerčnímu) poskytovateli služby, který ověření vaší identity žádá, účtovat poplatek.

Jak můžu deaktivovat bankovní identitu jako identitní prostředek?

Způsob deaktivace bankovních identit (identitních prostředků zaregistrovaných v národním bodu) řeší konkrétní obchodní podmínky bank, které získají akreditaci Ministerstva vnitra (MV) v souladu se zákonem o elektronické identifikaci a vychází přitom z dokumentu MV konkretizující minimální požadavky na kvalifikované systémy elektronické identifikace a na prostředky pro elektronickou identifikaci v rámci nich vydávané a používané (DKP IDP). Pokud se tedy rozhodnete bankovní identitu své banky nepoužívat jako identitní prostředek vůči státu a dalším soukromým společnostem, pokyn jak ji deaktivovat naleznete v obchodních podmínkách konkrétní banky.

Existuje zkušenost s bankovní identitou v zahraničí?

Podobné projekty spočívající ve spolupráci bank a státu již mnoho let úspěšně usnadňují každodenní činnosti lidem v dalších zemích (Dánsko, Švédsko, Kanada, Indie, Estonsko, SAE a další).

Budou bankovní identitu poskytovat všechny banky?

Projekt využití bankovní identity k plošné online identifikaci lidí a k elektronickému podpisu je otevřen všem českým bankám. Bude záležet jen na nich, zda se připojí či nikoliv. Každá připojená banka bude mít naprosto stejné podmínky a bude všem klientům poskytovat stejné typy základních služeb. Aktuální přehled bank, u nichž bankovní identitu můžete nebo budete moci využít, naleznete na stránce Zapojené banky.

Jak poznám, že bankovní identitu mohu používat?

Bankovní identitu bude možné využívat k identifikaci pro čerpání služeb nabízených na Portálu občana již od počátku roku 2021. Následně bude využitelná i pro čerpání online služeb poskytovaných komerčními provozovateli. Aktuální přehled bank, u nichž bankovní identitu můžete nebo budete moci využít pro plošnou identifikaci a elektronický podpis, naleznete na stránce Zapojené banky.

Jak se bankovní identita liší od jiných elektronických identit?

Již dnes existuje více poskytovatelů identit – vedle státních identit (např. elektronický občanský průkaz) můžete mít i identity od soukromých poskytovatelů. Bankovní identita zajišťuje vysokou míru bezpečnosti a uživatel nemusí řešit řadu různých hesel do různých systémů. Zároveň se neustále pohybuje ve známém a zabezpečeném prostředí. Nebude muset zadávat hesla na podezřelých obrazovkách. Již v současnosti představuje bankovní identita nejrozšířenější metodu digitální identifikace, využívá ji kolem 5,5 mil lidí.

Proč bych měl tuto metodu implementovat?

Firmám (poskytovatelům služeb) bankovní identita přinese zjednodušení identifikace osob. Budete mít možnost využívat prověřený a bezpečný elektronický nástroj na vzdálené ověření totožnosti klientů, aniž byste museli vynakládat velké prostředky na vlastní nástroje a jejich aktualizaci.

Chci toto řešení, co mám udělat?

Pokud bankovní identitu jako možnost elektronické identifikace chcete využít, na stránce Řešení pro web naleznete více informací.

Chcete o projektu vědět více?

Chybí vám nějaká informace? Pošlete nám e-mail s vaším dotazem a my se vám ozveme zpět.

Bankovní identita

© 2021, Česká bankovní asociace, všechna práva vyhrazena

Provozovatel

Dobrovolné sdružení bank a stavebních spořitelen působících na českém trhu a reprezentujících více než 99 % českého bankovního sektoru.

Více informací o projektu na
info@bankovni-identita.cz

Chcete o projektu vědět více?

Chybí vám nějaká informace? Pošlete nám e-mail s vaším dotazem a my se vám ozveme zpět.

Mám dotaz

           

Provozovatel

Dobrovolné sdružení bank a stavebních spořitelen působících na českém trhu a reprezentujících více než 99 % českého bankovního sektoru.

Více informací o projektu na
info@bankovni-identita.cz

© 2021, Česká bankovní asociace, všechna práva vyhrazena